PRZEDSZKOLE NR 1 W TORUNIU
im. Wandy Szuman
ul. Strumykowa 13
87-100 Toruń
tel./fax (056) 622 42 91
czynne: 600 - 1700


NASZE PRZEDSZKOLE

 • preferuje ideę podmiotowości w pracy z dziećmi
 • realizuje program, który zachowuje odrębności rozwojowe dzieci
 • kieruje treści programu do każdego dziecka bez zróżnicowania wiekowego
 • integruje dzieci zdrowe z niepełnosprawnymi rówieśnikami
 • zapewnia opiekę logopedyczną
 • od 1997 roku realizuje innowację pedagogiczną "Toruń - moje miasto", będącą elementem edukacji regionalnej
  • dzięki niej dzieci mają możliwość zdobywania wiedzy o kulturze lokalnej, o miejscach szczególnych, jakimi są zabytki Torunia
  • formy realizacji rozwijają więź dziecka z otoczeniem lokalnym, poczucie przynależności do miejsca, poszanowanie dla niego
  • w ramach samokształcenia nauczycielki uczestniczyły w warsztatach muzealnych, dających uprawnienia do prowadzenia zajęć w obiektach Muzeum Okręgowego.
 • uczestniczy w konkursach plastycznych, tanecznych, teatralnych oraz w rekreacyjnych formach wypoczynku
 • współpracuje z:
  • Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej,
  • Młodzieżowym Domem Kultury,
  • Muzeum Okręgowym,
  • Muzeum Etnograficznym,
  • Wojewódzkim Ośrodkiem Animacji Kultury w Toruniu,
  • Galerią i Ośrodkiem Plastycznej Twórczości Dziecka,
  • Książnicą Miejską,
  • Fundacją Ducha na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych,
  • Ogrodem Zoobotanicznym,
  • Fundacją Piękniejszego Świata w Skłudzewie,
  • Departamentem Ochrony Środowiska i Rozwoju Zasobów Leśnych,
  • Miejskim Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej przy MPO,
  • Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży ds. edukacji ekologicznej,
  • Miejskim Schroniskiem dla Zwierząt,
  • Agencją Artystyczną "Amadeus",
  • Szkołą Podstawową Nr 1 w Toruniu,
  • Przedszkolem Niepublicznym "Mały Światek",
  • Przedszkolem Integracyjnym Nr 61 z Bydgoszczy.